Følg Kiwa Norge

Effektivisering av atmosfæriske tanker

Nyhet   •   mai 21, 2015 12:42 CEST

Inspecta har over flere år opparbeidet seg bred kompetanse med atmosfæriske tanker ved stasjonære tankanlegg. Selskapet erfarer at større fokus på inspeksjonsplanlegging gir bedre kontroll, færre reparasjoner og uønskede hendelser.

Prosessmiljøet kan ofte gi atmosfæriske lagringstanker store utfordringer. Innholdet i tanken, været eller driftsforholdene kan forårsake lekkasjer som kan skade både mennesker og miljøet.

- Ved å utføre inspeksjonsplanlegging med et langsiktig perspektiv og med en systematisk tilnærming vil bedrifters kunnskap øke uten at det medfører høye kostnader. Det foreligger en stor grad av sikkerhetsrisiko knyttet til denne typen tanker. Så risikovurderinger bli derfor svært sentrale, sier Anthony Foster, Technical Sales Manager i Inspecta.

Digitalt overblikk

Inspecta bistår kunder med å få en oversikt over tanker og tilhørende komponenter, utfører beregninger for drift og forespeiler eventuelle tiltak og kontrollplaner.

- Våre erfaringer viser at planlegging i større grad bidrar til bedre effektivitet, samt legger forholdene til rette for gode rutiner for henholdsvis inspeksjons-, vedlikeholds- og RBI-planer. I tillegg gir vi kundene våre, ved hjelp av moderne teknologi, det fulle digitale overblikket over tilstand, rapporter og levetid for å nevne noe, sier Foster.

Redusere sikkerhetsrisiko

Blokkerte ventiler og avløp, defekte trappeløp, revner i vegger og annet kan medføre sikkerhetsrisiko. Mulig forfall forårsaker problemer, det samme gjør neglisjering av innvendig inspeksjon. Operative tanker med korrekt vedlikehold til rett tid krever ekspertise og korrekt informasjon fra jevnlige kontroller. Det er her Inspecta kommer inn.

- Inspectas servicepakker gir bedrifter korrekt og omfattende data om forholdene i tanken. Under en inspeksjon vil tanken og dens utstyr undersøkes for tegn på forfall eller mangler, slik som slitasje, brudd og korrosjon. Dette kan gjøres enkelt, kostnadseffektivt, visuelt og pålitelig ved hjelp av avanserte ikke-destruktive testing (NDT), sier Foster.

- Vi planlegger alltid den beste måten og det optimale tidspunktet for inspeksjoner og modernisering i forhold til kundens behov, for på den måten å redusere forsinkelser og nedetid. Våre eksperter skal gi bedriften et nøyaktig bilde over hvilket vedlikehold som kreves og hva som må til for å benytte fasilitetene sikkert i kommende bruksperiode, legger Foster til.

Forebyggende med fokus på miljø

Sammen med kunden utfører Inspecta beregninger om tankens driftstilstand og utvikler forebyggende og risikobasert vedlikehold og inspeksjonsplaner.

Inspectas tjenester gjelder for nyinstallasjon, drift, endringer, så vel som vedlikehold. Intervaller for innvendig inspeksjon er avhengig av hva som er lagret, med Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff fra 2011 skal det gå max 5 år mellom.

- I henhold til Forurensingsloven av 1. jan 2014 skal det foreligge både en vedlikeholdsplan og risikovurdering. Blant annet har Miljødirektoratet startet arbeidet med å sjekke tanker med særlig fokus på «gamle» anlegg. Med stadig større fokus på HMS skal Inspecta sikre utførelse for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker, sier Foster og legger til:

- Det skal utføres jevnlig vedlikehold av tankanlegg for å forhindre teknisk forfall som igjen kan redusere sikkerheten. Arbeidet skal sikre at relevante standarder og utførelse blir anvendt på en forskriftsmessig måte.