Følg Kiwa Norge

Asset Health i fokus

Nyhet   •   okt 11, 2016 09:30 CEST

Som ledende leverandør av kvalitetssikringstjenester ønsker Kiwa Inspecta å sette fokus på mer effektive prosesser og metoder som gir gevinster innen sikkerhet, miljø og kostnader.

I mer enn 40 år har Kiwa Inspecta drevet med testing, inspeksjon, sertifisering og rådgivingstjenester innen olje og gass, kjernekraft og prosessindustri. Selskapet har tilegnet seg signifikant erfaring på tvers av flere segmenter, noe som har gitt dem bred erfaring og kompetanse innen tilstandsstyring.

– Sikkerhet er et nøkkelbegrep, samtidig som fokus på holdninger og prosesser er svært viktig for operatører. Risikofylte, komplekse og investeringsintensive prosesser stiller derfor høye krav til korrekt konstruksjon, rutine og kontroll av utstyr, sier Gunnar Hilsen i Kiwa Inspecta.

– Det er avgjørende for lønnsomheten at produksjonen går som planlagt, uforutsett nedetid koster tid og penger. I en tid med utfordringer er det viktig at vi har fokus på utvikling til beste for industrien og kundene. Kjernen er utstyrets helsetilstand, såkalt «Asset Health», sier Hilsen.

Sikre omdømmet

Som markedsleder fokuserer Kiwa Inspecta på å bistå selskaper i den daglige driften, samt prosjekter og ved driftsstans for vedlikehold.

– Vi vurderer og integrerer kunnskap som genererer kritisk informasjon til beslutningsprosesser. Problemløsning krever måling, undersøkelser, beregninger og analyser med høy teknisk kompetanse. Med en kombinasjon av ekspertise og erfaring fra ulike bransjer, som kjernekraft, utnytter vi innsikten til å sikre krav til regelverk og kostnadseffektivisering, sier Hilsen.

– Vi beregner gjenstående levetid på utstyr, samt finner risikoelementer ved hjelp av moderne metoder uten at det er nødvendig med driftsstans, sier Hilsen.

Akkreditert Inspeksjon

Kiwa Inspecta tilbyr tredjepartsinspeksjon (TPIA) i bransjer som er store og komplekse. Mer enn 50 prosent av tjenestene innen inspeksjon og testing er relatert til disse markedene.

– Som akkreditert inspeksjonsselskap, i henhold til ISO 17020, arbeider vi daglig med spørsmål knyttet til uavhengighet, upartiskhet og integritet, sier Hilsen.

Kiwa Inspecta utfører subsea re-sertifisering og selskapets største styrke er «in-house». Akkrediterte operatører betjener kunder i tett samarbeid med selskapets ingeniører, samt materiallaboratorium.

Ny merkevare – Kiwa Inspecta

Med ny nederlandsk eier samles de norske selskapene Inspecta, Norkjemi og Teknologisk Institutt fra oktober under én felles merkevare – Kiwa.