Følg Kiwa Norge

Skadeanalyse hjelper deg med å unngå havari

Blogginnlegg   •   jun 21, 2016 19:06 CEST

Inspecta kombinerer teknisk ekspertise og erfaring fra ulike industrier i arbeidet med kunden. Analysen vår gir deg grunnlag til å forstå årsaken til havariet slik at du kan innføre tiltak og unngå kostbare problemer i fremtiden.


Havari i silkurv førte til store kostnader

Problem: Ved flere tilfeller hadde silkurven i cellulosefabrikkens trykkdiffusør havarert på grunn av sprekkdannelser og brudd. Fabrikken hadde to diffusører, så produksjonen kunne fortsette. Men havariet førte til store kostnader for reparasjoner og en vesentlig reduksjon i produksjonen mens den ødelagte diffusøren ble reparert.


Materialteknisk skadeutredning og analyse

Løsning: Inspecta gjennomførte en materialteknisk skadeutredning og identifiserte tretthet som skademekanisme. Gjennom den påfølgende analysen av teknisk styrke ble det fastlagt skadeforløp og skadelige belastninger. Driftshistorikken viste en tydelig sammenheng mellom endringer i driftsforholdene og det tidspunktet havariene begynte å inntreffe. Årsaken var at cellulosefabrikken hadde begynt å bruke et kjemikalie for å redusere skumdannelse, samtidig som de hadde endret geometrien på hullene i silkurven.

Analysen viste at den grunnleggende årsaken til havariene var at trykkfallet over silkurven hadde blitt for stort. Trykkfallet øker med faktor 20 når 90 % av silkurvens hull er tette. Det høyere trykkfallet fører til høyere tretthetsbelastning og økt risiko for brudd. Det skumreduserende kjemikaliet dannet et belegg på silkurven, som med tiden tettet hullene. Den nye geometrien på hullene, førte til at fibrene i massen lettere satte seg fast i hullene og gjorde dem vanskeligere å rense.

Tiltak: For å sørge for at hullene ikke ble tette, anbefalte Inspecta følgende tiltak:

  • Slutte å bruke det skumreduserende kjemikaliet som forårsaker tetting.
  • Utforme hullene slik at de optimaliserer funksjonen i rensetrinnet.
  • Utføre regelmessig rengjøring av silen.
  • Installere utstyr som måler og varsler hvis trykkfallet over silkurven blir for stort.

  • Man kan unngå havari ved hjelp av skadeanalyse

    Resultat: Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene har det ikke oppstått ytterligere havari i løpet av de siste årene. På den måten har cellulosefabrikken fått betydelige kostnadsbesparelser og bedre driftstilgjengelighet.